Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Marknadsføringa si rolle i samfunnet

For berre nokre tiår sidan var det framleis mange som syntest at marknadsføring var unødvendig bruk av pengar. Den gongen var ikkje vareutvalet så stort, og det kunne til dømes vere nok å lage ein enkel annonse med oppmodinga «Bruk Nivea krem» for å få kundane til å kjøpe. Slik er det ikkje lenger.

Eldre reklame for Nivea hudkrem. Foto.

I dag er det fleire og flere aktørar som vender seg til dei same kundane. Konkurransen i dei fleste marknadene er langt større enn tidlegare, og effektiv marknadsføring har blitt heilt nødvendig.

Auka konkurranse

Midlane som blir brukte til marknadsføring, har auka markant dei siste 50 åra. Stadig fleire organisasjonar tilbyr varer og tenester, og det rike tilbodet fører nødvendigvis til sterkare konkurranse. Dessutan blir kundane meir sofistikerte og kjem i ein posisjon der dei kan velje. Alt dette skaper eit behov for meir målretta marknadsføring.

Krav om stadig fornying

Storleiken på marknadsføringsbudsjettet kan variere frå organisasjon til organisasjon, men uansett er marknadsføring i dag ein heilt sjølvsagd del av det å drive ei bedrift effektivt. Vi må finne på stadig nye og lure måtar å komme i kontakt med kundane våre på, slik at vi vinn fram i konkurransen.

Bilete av Aksel Lund Svindal på sigerspallen, med reklame for Audi i bakgrunnen.
Bilprodusenten Audi synest tydelegvis det er god reklame å bli assosiert med vinnarar i alpinsporten. Kvifor trur du dei vil det? Kor stor er marknadsføringsbudsjettet deira, trur du?

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale