Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Marknader og marknadsplassarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Marknader og marknadsplassar

Når vi seier ordet marknad, tenkjer vi kanskje på ein tradisjonell marknadsplass frå gamle dagar, der det blei selt kyr, sauer og grønsaker. Der møttest dei som ville selje noko dei som ville kjøpe noko. Slike marknader finst òg i dag, men færre fordi vi no har fått nye typar marknader i tillegg.

Grønsaksmarknad. Foto.

Mange ulike marknadsplassar

I dag treng ikkje marknaden vere ein stad der kjøpar og seljar møtest personleg. Marknaden er rett og slett der du tek kontakt med dei som kan tenkjast å ha nytte av, lyst på eller bruk for dei produkta du har å tilby. Finn.no er ein marknad der alle slags varer og tenester byter eigarar. I moderne marknader er bytemiddelet som oftast pengar.

Er du van med å prute? Det må du på marknaden i Marrakesh! Sjå videoen. (Det kan vere reklame i videoen).

Kva trur du seljarane må gjere for å lykkast?

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale