Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Offentleg sektorChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Offentleg sektor

I offentleg sektor finn vi organisasjonar og bedrifter som er eigde av kommunen, fylkeskommunen eller staten. Dei fleste kraftselskapa i Noreg til dømes er i kommunal eige.

Kraftmast. Foto.

Leverandør av viktige tenester

Organisasjonar og bedrifter i offentleg sektor har som mål å syte for god infrastruktur i samfunnet vårt. Offentleg sektor har mellom anna ansvar for vegar, skular og sjukehus. Bedrifter og organisasjonar i offentleg sektor får ofte løyvt midlar over statsbudsjettet, slik at dei har pengar til å løyse oppgåvene dei er sette til.

Fylkeskommunane eig og driv mellom anna dei fleste vidaregåande skulane i landet. Skulen du går på, er kanskje ei bedrift i offentleg sektor?

Mange store bedrifter

Bedriftene i offentleg sektor er ofte store og har mange tilsette. Lokalsjukehus til dømes er ganske store bedrifter. For ikkje å snakke om Rikshospitalet – kor mange tilsette trur du det er der? Kva gjer alle saman, trur du?

Rikshospitalet i Oslo. Foto.
Rikshospitalet i Oslo er eit offentleg sjukehus.

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale