Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Min kaféChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

I arbeidet med denne læringsstien får du eit innblikk i kva som skal til for å lukkast med produktleveranse.

Du skal lage eit kafekonsept der du må ta stilling til

  • kvar kafeen skal ligge
  • kven du vil skal handle der
  • kva produkt du skal servere
  • kva prisnivå du skal legge deg på
  • kven du vil skal jobbe der

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne føreslå aktuelle målgrupper for ein organisasjon, gjere greie for produktomgrepet, drøfte tydinga av service, forklare fordelar og ulemper rundt prissetjing og lage enkelt reklamemateriell.