Hopp til innhald

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marknad og målgrupperChevronRight
 4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
 5. Oppgåver til filmen SneakerheadzChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver til filmen Sneakerheadz

Sneakers har gått frå å vere ein subkultur til å bli allemannseige. Filmen Sneakersheadz viser korleis mote- og reklamebransjen henta inspirasjon frå hiphop- og skate-kulturen for å nå ut til målgruppa med skorne dei sel.

En ung jente tar bilde av joggeskoene sine med mobiltelefon. Foto.
Sneakers er ein del av motebiletet og noko mange unge er opptekne av.

A Til refleksjon og diskusjon i tema trend:

 1. På kva måte er sneakers trend?
 2. Hva kjenneteiknar utviklinga av sneakers som trend?
 3. Innanfor kva for stilretningar kan ein plassere sneakers?
 4. Kor viktig er dine par sneakers for deg? Gi eit utdjupande svar.
 5. Spør ein person som vaks opp på 80–90-talet, om han eller ho hugsar dei første sneakersane sine, og kva for kjensler han eller ho hadde for desse skorne.

B Til refleksjon og diskusjon i tema marknadsføring:

 1. Beskriv kva som er typisk for marknadsføringa av sneakers slik ho blir beskriven i filmen.
 2. Beskriv kva som er typisk for marknadsføringa av sneakers slik du eller de opplever ho i dag.
 3. Diskuter fleire løysingar for korleis de tenkjer dykk sneakers skal marknadsførast i 2050. Ta med i vurderinga kjennskap til valdsbruk i USA, ein utvida og global marknad, og at Internett finst også i framtida. Moglegvis inneheld dessutan skorne i framtida avansert teknologi?
 4. Presenter løysingane for klassen, saman med ei skisse til ein marknadføringsplan og idear til medieprodukt som kan brukast i marknadsføringsarbeidet.

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale