Hopp til innhald

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
 4. KjøpsprosessenChevronRight
 5. På an igjen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

På an igjen!

Faktasjekk

Er du klar for å sjekke om du hugsar fagstoffet og kan forklare omgrep og samanhengar om kjøpsprosessen? I så fall kan du ta føre deg repetisjonsoppgåvene nedanfor og svare så godt du klarer. Viss du sit fast, bør du bla deg tilbake i fagstoffet og finne riktig svar, slik at du hugsar det.

Repetisjonsspørsmål

 • Kva er det som avgjer kor lang kjøpsprosessen for eit produkt blir?
 • Forklar kva ein meiner med høginvolveringsprodukt og låginvolveringsprodukt.
 • Kva for stadium eller fasar består kjøpsprosessen av, og kva kjenneteiknar kvart enkelt stadium?
 • Kva kan vi som marknadsførarar gjere for å påverke etterkjøpsåtferda til kundane våre på ein god måte?
 • Kva er hovudskilnaden mellom kjøpsprosessen i forbrukarmarknaden og kjøpsprosessen i organisasjonsmarknaden?
 • Kva for nokre ulike kjøpssituasjonar skil vi mellom i bedriftsmarknaden?
 • Forklar dei ulike kjøpsrollene i forbrukarmarknaden.
 • Forklar dei ulike kjøpsrollene i bedriftsmarknaden.
 • Kva meiner vi med kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjonar?
 • Forklar dei fem trinna i adopsjonsprosessen. Kva skil adopsjonsprosessen frå den vanlege kjøpsprosessen?
 • Kva er diffusjonsprosessen? Nemn dei ulike typane kjøparar vi har med å gjere i ein diffusjonsprosess, og forklar som kjenneteiknar kvar enkelt kjøpargruppe.

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale