1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
 4. KjøpsprosessenChevronRight
 5. Klassen sin wikiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Klassen sin wiki

Klassen sitt leksikon

Ein wiki er eit moderne, sjølvprodusert digitalt leksikon. Viss klassen oppretta ein fagwiki allereie i byrjinga av skuleåret, vil denne wikien no etter kvart likne eit skikkeleg oppslagsverk. Meininga er at de skal kunne bruke wikien både når de les til eksamen, og når de lurer på fagomgrep undervegs i skuleåret.

Nytt oppdrag!

Del klassen inn i fire like store grupper, og gi kvar gruppe oppdraget med å skrive sitt bidrag om noko av fagstoffet frå kapittelet om kjøpsprosessen. De kan til dømes fordele fagstoffet slik:

Gruppe 1

 • Problemerkjenning
 • Informasjonssøking
 • Evaluering av alternativ
 • Val av alternativ
 • Etterkjøpsåtferd

Gruppe 2

 • Kjøpsprosessen
 • Ein modell av kjøpsprosessen
 • Kjøpsprosessen i organisasjonsmarknaden
 • Bedriftsmarknaden

Gruppe 3

 • Kjøpsroller i forbrukarmarknaden
 • Kjøpsroller i bedriftsmarknaden
 • Kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjonar

Gruppe 4

 • Adopsjonsprosessen
 • Dei fem trinna i adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale