Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Rydd i toppen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Rydd i toppen!

Å lage tankekart er ein god måte å få oversikt over omgrep og samanhengar på. Eit tankekart skal syne korleis eit tema er delt opp i ulike undertema, og kva faguttrykk og omgrep som høyrer inn under kvart undertema. Bruk papir og blyant eller Coggl på nett.

Samanfatt det viktigaste

Lag eit tankekart som gir deg oversikt over hovudtrekka og dei viktigaste omgrepa i emne om kjøpsprosessen. Viss du vil lage tankekartet med penn og papir, kan du også hente fargeblyantar og eventuelt nokre bilete og litt lim. Strukturer stoffet i kapittelet slik det er mest logisk for deg, og syt for å ta med både kjøpsprosessen, adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen i tankekartet ditt.

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale