Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Sett på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sett på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Til debatt!

I faglege diskusjonar i timane skal vi trene på å argumentere slik at det vi seier, har eit fundament og er «vasstett». Då kan det vere ei nyttig øving å få tildelt eit standpunkt som ein så skal finne gode argument for. Her kjem nokre spørsmål til debatt.

Argument for eller imot

Del klassen inn i to like store grupper. Den eine gruppa får i oppdrag å støtte påstandane nedanfor, den andre skal ta standpunkt imot. Begge gruppene skal finne gode argument. Kven vinn?

  1. «Den som trur at ein kan påverke forbrukaren i alle stadia av kjøpsprosessen, har altfor stor tru på kva kraft marknadsføringa har.»
  2. «Vi er alle innovatørar på eit eller anna område.»
  3. «Å snakke om ulike kjøpsroller i kjøpsprosessen er unødvendig. Det er alltid den som betaler, som avgjer.»

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale