Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. NyheitsdryppChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Nyheitsdrypp

Logo for medieoppgave.
Finn døme i media

For å utvikle eit godt fagleg blikk kan du lese relevante avisartiklar som kastar lys over det du har lært. Under finn du aktuelle artiklar om kjøpsprosessar i bedriftsmarknaden og forbrukarmarknaden. I tillegg kan du reflektere over diffusjonsprosessen og adopsjonsprosessen av eit konkret produkt.

Kjøpsprosessen

Diskuter og grunngi, og bruk faguttrykk du har lært i dette kapittelet.

Kvifor trur du det blir større interesse for kjøp av utleieleiligheter blant småinvestorar? Og kven trur du tek slike kjøpsavgjerder? (Sjå på kriterium som kjønn, alder og demografi.)

I denne artikkelen blir det skrive om ein ny type mobiltelefon: Her er nye iPhone X

  • Kva for ei gruppe kjøparar meiner du Apple bør vende seg mot? Trekk inn kunnskapane dine om diffusjonsprosessen og om gruppering av forbrukarar når du grunngir svaret ditt.
  • Kva meiner du marknadsførarane til Apple bør argumentere med dersom dei skal nå ein kunde som er i vurderingsfasen i adopsjonsprosessen?

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale