Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
  5. Ein modell av kjøpsprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ein modell av kjøpsprosessen

«Jippi, endeleg er huset vårt!» kunne ha vore tittelen på hovudbiletet. Det skildrar ein viktig fase i kjøpsprosessen: kjøpsavgjerda. Men det går føre seg viktige tankeprosessar i hovudet til forbrukaren både før og etter sjølve kjøpet. Også desse er ein del av kjøpsprosessen.

Lykkelig par i sin nye leilighet. Foto.

Ein prosess i fem fasar

Nedanfor ser du eit enkelt flytdiagram som viser korleis vi kan dele kjøpsprosessen inn i fem fasar eller trinn. Sjølv om modellar alltid viser eit forenkla bilete av røynda, gir dei oss likevel nyttige knaggar å tenkje og jobbe ut frå. Dette er dei fem fasane i modellen vår:

  1. Problemerkjenning: Vi registrerer eit udekt behov.
  2. Informasjonssøking: Vi finn ulike løysingar som kan dekkje behovet.
  3. Vurdering av alternativ: Vi vurderer alternativa opp mot einannan.
  4. Kjøpsavgjerd: Vi bestemmer oss for det alternativet vi meiner dekkjer behovet best.
  5. Etterkjøpsåtferd: Vi vurderer om kjøpet vårt var riktig.
Kjøpsprosessen. Kollasj.

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale