Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
  4. KjøpsprosessenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kjøpsprosessen

Går kjøpsprosessen føre seg slik at vi ser eit produkt og deretter går rett bort og kjøper det? Nokre gonger er det så enkelt, andre gonger bruker vi lang tid for å orientere oss om kva som finst.

Særleg ved varer som inneber låg risiko ved kjøp, kan det vere slik at vi går rett bort og kjøper. Ved andre høve ser vi på alternativ og vurderer att og fram før vi kjøper eit produkt.

I dette emnet skal du lære om heile prosessen frå vi oppdagar eit udekt behov, til vi kjøper eit produkt. Du skal også få innsikt i korleis vi tek til oss nye produkt som blir introduserte på marknaden, og korleis desse produkta blir spreidde blant ulike typar forbrukarar.

Læringsressursar

Kjøpsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale