Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Psykologi og kjøpsåtferdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Psykologi og kjøpsåtferd

Kvifor vel vi dei produkta vi gjer? Og korleis kan vi som marknadsførarar få kunnskap om desse sidene ved forbrukarane? Psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar påverkar kjøpsåtferda vår.

Fargerik kvinne på handel. Foto.

Det finst heldigvis mange ulike individ her på jorda, og all variasjonen gir marknadsførarar både moglegheiter og utfordringar. Korleis psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar påverkar kjøpsåtferda vår, må vi som marknadsførarar prøve å forstå. Kva er det for eksempel som har fått denne dama til å velje blått som hårfarge?

Emne

Psykologi og kjøpsåtferd

  • Kjøpsåtferd

    Kva verkar inn på kjøpsåtferda til forbrukarane? Kan det vere eit resultat av kultur, økonomi, geografi og reklame?

  • Kjøpsprosessen

    Kva skjer i prosessen frå vi oppdagar eit udekt behov, til vi kjøper eit produkt? Og korleis blir nye produkt spreidde i marknader?