Hopp til innhald

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Situasjonsanalyse og marknadsinformasjonChevronRight
 4. Marknadsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
 5. Undervisingsopplegg for lærarChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Undervisingsopplegg for lærar

Marknadsinformasjonssystemet

Her er eit forslag til undervisingsopplegg for emnet om MIS og marknadsundersøkingar. Målet må vere at elevane får prøvd ut dei forskjellige undersøkingsmetodane. På denne måten vil dei vonleg forstå at undersøkingar krev praktisk innsats like mykje som teoretisk kunnskap.

Veke
FørelesingOppgåver
1
 • Bruk lysbiletserien for å gå gjennom kapittelet saman.
 • Gjer oppgåvene Nyheitsdrypp og diskusjonsoppgåvene i Sett på spissen for å få teke i bruk fagomgrep, og for å setje tema inn i eit samfunns- og bedriftperspektiv.
 • La elevane gjere den praktiske oppgåva Stå på stand! (eksperiment) og oppgåva Køyr kamera!.
2
 • Start med å friske opp kunnskapane med quizen Marknadsinformasjonssystem (MIS): Test deg sjølv! og repetisjonsoppgåva På'n igjen!.
 • Gjer tankekartoppgåva Rydd i toppen! i plenum.
 • Hald fram med gruppeoppgåva Skriftleg oppgåve: Følg ei bedrift!. La gruppene presentere resultata for klassen som Munnleg oppgåve: Følg ei bedrift!.
 • Bruk til slutt tid på å skrive nye blogginnlegg i Blogg i veg!.

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs