Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og marknadsinformasjonChevronRight
  4. Marknadsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
  5. Munnleg oppgåve: Følg ei bedrift!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Munnleg oppgåve: Følg ei bedrift!

Piktogram for munnleg oppgåve.

Rollespel

No skal de presentere resultata frå den skriftlege oppgåva for klassen. For å lage ein ny vri på presentasjonen kan de denne gongen spele eit avdelingsmøte i bedrifta.

Avdelingsmøte i bedrifta

Situasjonen de skal spele, er som følgjer: Det er avdelingsmøte i bedrifta dykkar, og temaet for dagen er marknadsinformasjon. Marknadssjefen har kalla inn personar frå forskjellige avdelingar i bedrifta. Alle skal bidra med informasjon som kan danne grunnlaget for marknadsplanen.

Innta ulike roller, og presenter resultata frå den skriftlege oppgåva på ein overbevisande måte.
Denne oppgåva kan løysast på ein veldig humoristisk måte om de vil. Lykke til!

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs