Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Piktogram for filmoppgave

Vel program sjølv

Bruk valfritt program for å lage film denne gongen: Photostory, Moviemaker, Prezi, GoAnimate eller eit anna program om du føretrekkjer det. Bruk gjerne musikk, stemme og skrift for å forklare det de synest bør komme fram av poeng. Presenter filmen dykkar for klassen.

Marknadsinformasjonssystemet til ein daglegvarebutikk

No skal du få lov til å tenkje gjennom korleis eit MIS kan sjå ut for ei bedrift i daglegvarebransjen, til dømes Joker, Coop Prix eller Meny – eller ein annan butikk som du kjenner til. Bla deg tilbake i kapittelet og repeter kva som høyrer med til MIS-et til ein organisasjon. Prøv å finne døme på alle delane av MIS-et for daglegvarebutikken de har valt.

Be klassen om tilbakemelding: Dei skal peike på éin ting ved filmen som var spesielt bra, og éin ting som de kan gjere betre.

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs