Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sett på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Bruk fagtermar!

Når du diskuterer spørsmål om marknadsføring, bør du bruke faguttrykk (fagtermar). Då blir det lettare for deg å skrive presist og godt om desse spørsmåla i neste omgang.

Kvifor skal vi eigentleg ha marknadsundersøkingar?

Ta stilling til påstandane nedanfor, og underbygg svaret ditt med eitt eller fleire døme.

  1. «Marknadsetterretning er å spionere på konkurrentar og å lure informasjon frå forbrukarane. Det er uetisk og burde ikkje skje.»
  2. «Når vi bruker eksperimentmetoden og observasjonsmetoden i marknadsundersøkingar, får vi ikkje gyldige svar, fordi deltakarane blir påverka av situasjonen. Å bruke desse metodane er pengar ut av vindauget for bedrifta.
  3. «Å bruke kvalitative metodar i marknadsundersøkingar er det same som å invitere til laus prat, det kjem ingen handfast og matnyttig informasjon for bedrifta ut av denne typen intervju.»

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs