TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sett på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

Bruk fagtermar!

Når du diskuterer spørsmål om marknadsføring, bør du bruke faguttrykk (fagtermar). Då blir det lettare for deg å skrive presist og godt om desse spørsmåla i neste omgang.

Kvifor skal vi eigentleg ha marknadsundersøkingar?

Ta stilling til påstandane nedanfor, og underbygg svaret ditt med eitt eller fleire døme.

  1. «Marknadsetterretning er å spionere på konkurrentar og å lure informasjon frå forbrukarane. Det er uetisk og burde ikkje skje.»
  2. «Når vi bruker eksperimentmetoden og observasjonsmetoden i marknadsundersøkingar, får vi ikkje gyldige svar, fordi deltakarane blir påverka av situasjonen. Å bruke desse metodane er pengar ut av vindauget for bedrifta.
  3. «Å bruke kvalitative metodar i marknadsundersøkingar er det same som å invitere til laus prat, det kjem ingen handfast og matnyttig informasjon for bedrifta ut av denne typen intervju.»

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs