Hopp til innhald

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nyheitsdrypp

Logo for medieoppgave.

Nettaviser som informasjonskjelde

For å forstå betre kvifor bedrifter held seg orienterte gjennom media, kan du lese artiklane nedanfor og sjølv prøve å trekkje ut den sentrale informasjonen.

Følg med på utviklinga i marknaden

  1. Les artikkelen Dropper luksus i 2012. Gjer kort greie for korleis intervjupersonane skildrar dagens økonomiske situasjon og forbruksmønster. Kva konsekvensar trur du den endra forbrukaråtferda har for produsentar av ulike typar varer? Nemn døme.
  2. Gjer eit nettsøk på 'test julebrus' og velg ein artikkel som er eit typisk døme på ei marknadsundersøking. Kva for metode har testarane brukt? Kva kan produsentane bruke informasjonen frå undersøkinga til? Korleis kan resultata tolkast?

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs