Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og marknadsinformasjonChevronRight
  4. Marknadsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
  5. Metodar for innhenting av dataChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Metodar for innhenting av data

Kva type metode skal ei verksemd velje for å hente inn informasjon? Det kjem blant anna an på kva slags data verksemda har behov for. Det er òg avhengig av kostnadsrammer, tidsrammer og kor mykje informasjon som allereie finst tilgjengeleg.

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.

Denne tabellen gir ei oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metodar for innhenting av data.

MetodeFordelarUlemper
observasjonekte, grundig informasjon

dyrt, tidkrevjande,

open observasjon kan gi upåliteleg informasjon

eksperimentkontrollerte omgivnaderdeltakarane tilpassar åtferda si til det dei trur er venta av dei
djupneintervjunyansert informasjon med høg kvalitetdyrt og tidkrevjande
fokusgruppeintervjugod informasjondyrt og tidkrevjande
personleg intervjuein ser kroppspråk og reaksjonar, mistydingar kan oppklarastkunden kan vere utolmodig og derfor gi mindre pålitelege svar, kunden kan vere uvillig til å la seg intervjue
postalt intervjuraskt, billig, lett å systematiserte svarlåg svarprosent
medieintervjuraskt, billig, svara blir systematiserte automatisk, lett å nå respondentarlåg svarprosent, ein veit ikkje kven som faktisk svarar

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs