Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Situasjonsanalyse og marknadsinformasjonChevronRight
  4. Marknadsinformasjonssystemet (MIS)ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

Konkurransesituasjonen for bedrifter i dag er krevjande: Kundane blir stadig meir sofistikerte som ei følgje av betra levestandard og ein stadig meir internasjonalisert marknad, og talet på konkurrentar stig. Då treng bedriftene eit system for å halde oversikt.

Ingen kan sjå inn i krystallkula og spå kva framtida vil føre med seg, men ved å systematisere den informasjonen dei har, kan bedriftene få ei viss oversikt over situasjonen. Då må dei lage seg eit system som sorterer interne og eksterne data, og som omarbeider desse dataa slik at dei blir til informasjon som bedriftene kan bruke i planlegginga si. Eit slikt system kallar vi eit marknadsinformasjonssystem – eit MIS.

Læringsressursar

Marknadsinformasjonssystemet (MIS)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs