1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. SalsprosessenChevronRight
  5. Køyr kamera! ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Piktogram for filmoppgave

Blir begge partar fornøgde?

I denne oppgåva skal du, åleine eller saman med to–tre andre, setje forhandlingar på lerretet. Filmen skal handle om siste fase av salsprosessen, der partane forhandlar om ei løysing som kjem begge til gode.

Bruk eit filmprogram, til dømes Photo Story, Movie Maker eller GoAnimate, til å setje saman bilete, lyd og tekst på ein måte som du synest presenterer temaet godt.

Lag film om forhandlingsprosessen

Finn eit produkt de er fortrulege med, og bruk fagstoffet om enkle forhandlingar som utgangspunkt. Filmen bør innehalde både teori om forhandlingar og eit døme på korleis ein gjer dette i praksis.

Anten kan de spele rollene sjølve, eller de kan illustrere forhandlingane på andre måtar, til dømes ved hjelp av snakkebobler og tydelege ansiktsuttrykk på personane som er på bileta.

Blir dei einige i filmen, eller endar det med katastrofe og ein misfornøgd kunde?

Set gjerne ting på spissen, så skjønner vi kva som skjer.

Læringsressursar

Salsprosessen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs