1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for påverknadChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave

Bloggnotat

Klør det i fingrane? Då skal du få lov til å skrive litt igjen! Tenk på dette som ei fin øving både til å skrive på din måte og til å ta opp ei viktig, morosam eller alvorleg problemstilling innan kommunikasjon og påverknad. Bloggen er kommen for å bli! Dersom du ikkje har gjort bloggoppgåvene tidlegare, kan du til dømes bruke Blogger for å opprette ein fagblogg.

Blogg om påverknad!

Du har no jobba med kapittelet P for påverknad og har truleg danna deg nokre tankar om kva ein som marknadsførar må ta stilling til når ein skal kommunisere. Bruk bloggstemma di og skriv eit kort innlegg om noko du er oppteken av innan dette temaet. Dersom du synest det er vanskeleg å finne på noko, kan du blogge om ei av problemstillingane i oppgåva Sett på spissen.

Læringsressursar

P for påverknad

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs