1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for påverknadChevronRight
  5. Køyr kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Piktogram for filmoppgave

Digital biletserie

No skal du få leike deg med film igjen. Du kan sjølv velje kva for eit filmprogram du vil bruke – Photo Story, Movie Maker, GoAnimate eller eit anna program. Du kan òg bruke kameraet på mobiltelefonen din til å filme, men då må du finne nokon som vil vere skodespelarar! Denne gongen er det kommunikasjonsprosessen du skal filme.

Lag film om kommunikasjonsprosessen

Lag ein film der du forklarer heile kommunikasjonsprosessen – først den enkle modellen, så den utvida. Legg inn stemme som forklarer undervegs, og legg inn nokre tekstbilete slik at viktige omgrep kjem tydeleg fram.

Presenter filmen din for klassen.

Læringsressursar

P for påverknad

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs