Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Rydd i toppen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Rydd i toppen!

Tankekart

Dersom du har begynt å organisere fagstoffet i tankekart og denne metoden fungerer for deg, er det ingen grunn til å ikkje halde fram med det. Dette er ein effektiv studieteknikk som fungerer godt for mange, og han er rask og enkel både å lage og å lese på i ettertid.

Få oversikt over emnet P for plass

No skal du få lage deg ei oversikt over dei ulike sidene ved emnet P for plass. Organiser tankekartet i hovudord og underord, slik at det viser korleis omgrepa heng saman. Dersom det hjelper deg, kan du også teikne eller leggje inn symbol. Ofte kan det gjere at ein hugsar betre.

Dersom du vil lage eit elektronisk tankekart, kan du gå inn på Coogle.

Du kan også lage tankekartet for hand – mange lærer betre når dei må skrive ned orda sjølve. I så fall kan det vere lurt å bruke ulike fargar og kanskje finne bilete du kan lime inn attmed, slik at du hugsar betre.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs