Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Lag ei digital tavle!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Lag ei digital tavle!

Digital kollasj

Du skal no få presentere historia om prissetjing på ein digital måte. Du kan sjølv velje om du vil bruke Padlet eller Prezi. Vel deg gjerne ei bedrift eller eit produkt du vil omtale, slik at historieforteljinga blir mest mogleg konkret.

Lag ei digital tavle om «Kjedesamarbeid»

Lag ei digital tavle der du presenterer temaet kjedesamarbeid. Gjer greie for

  • dei ulike typane kjedesamarbeid
  • fordelar og ulemper ved dei ulike samarbeidsformene
  • horisontal og vertikal integrasjon

Bruk døme frå nærlingslivet, slik at stoffet blir relevant og praktisk retta.

Krydre med filmar, bilete, lyd og tekst, og legg gjerne på stemme der du snakkar deg gjennom temaa du tek opp.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs