Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave

Bloggnotat

Også temaet distribusjon fortener ein plass i bloggen din. Distribusjon kan verke som eit veldig teoretisk og teknisk tema, men det betyr ikkje at det er uvesentleg! Avgjerder som påverkar distribusjon, er svært viktige i marknadsføringssamanheng. Slike avgjerder verkar mellom anna inn på kor tilgjengeleg produktet blir for kunden, og dei får store kostnadsmessige konsekvensar.

Viss du ikkje har gjort bloggoppgåvene tidlegare, kan du til dømes bruke Blogger for å opprette ein fagblogg.

Blogg om kapittelet P for plass

Finn eit tema som du synest er spesielt interessant innan distribusjon, og blogg om det. Bruk blogg-stemma di og lag eit fengjande blogginnlegg!

Dersom du synest det er vanskeleg å komme på eit tema, kan du blogge om eit av diskusjonstemaa frå oppgåva Sett på spissen.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs