Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Stå på stand!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Stå på stand!

Piktogram for plakatoppgave

Lag ein kollasj!

I denne oppgåva skal du få gjere ei praktisk og kreativ øving. Bruk saks og papir og lag ein kollasj der du presenterer nokre morosame løysingar. Finn bilete frå blad, aviser eller på Internett. Leik deg gjennom oppgåva, leikne løysingar kan vere vel så gode som dei «alvorlege». Og så er leikenheit eit godt utgangspunkt for produktuvtikling og distribusjon! Presenter kollasjane dykkar for klassen når de er ferdige. Du kan også løyse denne oppgåva ved å lage ein digital biletserie om du heller vil det. Du kan gjerne jobbe saman med ein annan i klassen.


Kom og kjøp!

Tenk deg at du skal marknadsføre og selje produktet eit glas vatn.

  • Korleis må produktet vere utforma for at du skal kunne distribuere det på ulike måtar?
  • Korleis må emballasjen vere?
  • Kva slags distribusjonskanal vel du?

Ver kreativ og finn gode løysingar!

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs