Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. DistribusjonsgradChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Distribusjonsgrad

Ei vare eller teneste kan distribuerast i stor eller liten grad, alt avhengig av produktet vi har med å gjere, og kva produsenten og marknadsføraren ønskjer.

Kvinne kjøper smågodt i laus vekt. Foto.
Smågodt i laus vekt er eit typisk produkt som blir selt «overalt» til lågast mogleg pris. Her har produsentane valt det vi kallar intensiv distribusjon.

Intensiv, selektiv og eksklusiv distribusjon

Når ei bedrift skal velje distribusjonsgrad for eit produkt, må ho ta omsyn til eigenskapar ved produktet som teknisk kompleksitet, kvalitet, stil og pris, og ho må følgje med på kva konkurrentane gjer. Desse faktorane er med på å avgjere om bedrifta satsar på intensiv, selektiv eller eksklusiv distribusjon.

For masseproduserte produkt er det ønskjeleg med intensiv distribusjon, altså så brei distribusjon som mogleg. Produkt som har ein pris og ein natur som berre gjer dei aktuelle for noko mindre kundegrupper, bør distribuerast meir selektivt. Og produkt som er eksklusive, dyre og komplekse teknisk sett, bør få ein eksklusiv distribusjon, det vil seie at dei blir selde berre nokre få stader.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs