1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for prisChevronRight
  5. Køyr kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Piktogram for filmoppgave

Presenter med film!

No skal du velje deg eit filmprogram og lage ein filmpresentasjon. Du kan bruke Photo Story, Movie Maker, GoAnimate eller eit anna program for filmredigering. Gå saman med ein annan i klassen og lag ein film om prisutvikling og livssyklusen til eit produkt (PLS).

Lag film om livssyklusen til eit produkt

Vel dykk eit produkt som de følgjer gjennom heile livssyklusen. Forklar korleis prisen utviklar seg for produktet dykkar gjennom dei ulike syklusane, og korleis produktet blir marknadsført i dei ulike fasane. Endrar prissetjingsmetodane seg gjennom livssyklusen, og korleis?

Bruk gjerne musikk, stemme og nokre sider med tekst innimellom, slik at de får forklart poenga dykkar grundig. Spel filmen for klassen og be om tilbakemelding.

Læringsressursar

P for pris

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs