Hopp til innhald

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. KonkurransemidlaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Konkurransemidla

I emnet Konkurransemidla lærer du sjølve hjartet i marknadsføringsfaget: korleis du skal bruke verktøya produkt, pris, plass, påverknad og sal til å skreddarsy ein plan for å nå målgruppa di .

Gul dartpil. Foto.

Kva produkt fins allereie? Kva kjenneteikner produktet ditt? Skal prisen vere høg eller låg? Skal reklamen på sosiale medium, på gata eller i avisa? Det kjem an på kven du vil nå. Kva tilnærming må du ha for å få solgt produktet ditt til kunden?

Emne

Konkurransemidla

 • P for produkt

  I samanheng med marknadsføring tek vi ofte utgangspunkt i at eit produkt dekker eit behov for ein forbrukar.

 • P for pris

  Prisen på eit produkt må vurderast nøye, og vi må ta omsyn til både prisen konkurrentane legg seg på, og målgruppene vi ønskjer å nå.

 • P for plass

  Distribusjon omfattar ikkje berre frakt, lagring og logistikk, men også sjølve møtet mellom kunde og produkt: kvar og korleis kunden får kjøpt produktet.

 • P for påverknad

  Kva skal vi appellere til – kjensler eller fornuft? Skal vi ha kontroll på kommunikasjonsprosessen, må vi planleggje bodskapen vår.

 • Salsprosessen

  Få innsikt i korleis presentere varer, men også om bygging av relasjonar og kva som kjenneteikner godt samarbeid.