1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og leiingChevronRight
  4. OrganisasjonskulturChevronRight
  5. Køyr kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Piktogram for filmoppgave

Digital biletserie

I denne oppgåva skal du lage ein film om kultur og organisasjonskultur. Dersom du har gjort nokon av filmoppgåvene i andre emne, burde du vere i stand til å bruke fleire ulike filmprogram, og denne gongen kan du sjølv velje kva for eit program du vil bruke. Dersom du heller føretrekkjer det, kan du lage presentasjonen i Prezi.

Lag film om organisasjonskultur

Ta føre deg fagstoffet til emnet organisasjonskultur og presenter innhaldet som ein kort film. Prøv om du kan setje poenga på spissen slik at du får fram aspekt du synest er viktige, på ein så tydeleg måte som mogleg.

Bruk bilete, tekst og stemme for å lage filmen interessant og sjåverdig. Spel filmen for klassen og diskuter kva som var bra, og kva som kunne vore gjort betre.

Læringsressursar

Organisasjonskultur

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs