1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Organisasjon og leiingChevronRight
  4. OrganisasjonsoppbyggingChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave

Bloggnotat

No skal du ta på deg «non-profit»-hatten og halde fram med bloggen din. Denne gongen skal du finne ein frivillig organisasjon som Legar utan grenser, Raude Kross, Flyktningerådet, Dyrenes beskytter eller liknande. Set deg godt inn i kva visjonen og målet til organisasjonen er, og les deg opp på kva dei gjer, og korleis dei jobbar.

«Frivillige organisasjonar treng også ein gjennomtenkt organisasjonsstruktur»

Overskrifta her skal vere tittelen på blogginnlegget ditt. Skriv om korleis den organisasjonen du vel, er strukturert, og korleis denne strukturen bidreg til at organisasjonen når måla sine. Dersom du meiner dei burde omorganisere seg, kan du skildre kva endringar du meiner bør gjerast for at organisasjonen skal fungere betre.

Lykke til! – Og du: Våg å meine noko!

Læringsressursar

Organisasjonsoppbygging

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs