Hopp til innhald

Markedsføring og ledelse 1

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
SubjectEmne

Emne

  • Marknad og målgrupper handlar om kjenneteikn ved forbrukarmarknaden, profesjonelle og internasjonale marknader og korleis dei kan delast inn i målgrupper.

  • Psykologiske, sosiale og kulturelle faktorar påverkar kjøpsåtferd både på forbrukarmarknaden og på profesjonelle og internasjonale marknader.

  • Konkurransemidla

    Korleis skal du bruke verktøya produkt, pris, plass, påverknad og sal til å skreddarsy ein plan for å nå målgruppa di?

  • Analyse av bedriftskultur og tiltak en ledelse kan iverksette for å utvikle en organisasjons bedriftskultur.

  • Marknadsføring blir brukt i dei fleste bedrifter i privat, offentleg og frivillig sektor. Prøv deg på ulike utfordringar som marknadsførar.

Om marknadsføring og leiing 1

Fargerik kvinne på handel. Foto.

Om marknadsføring og leiing 1

I programfaget marknadsføring og leiing 1 får du innsikt i marknader og sal av produkt til forbrukarar. Du lærer også om korleis organisasjonar fungerer og om etikk og samfunnsansvar i marknadsføring.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook