Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for samtale og dialog ChevronRight
  5. Filosofiske og ikkje-filosofiske spørsmålChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Filosofiske og ikkje-filosofiske spørsmål

Eit filosofisk spørsmål skil seg frå andre spørsmål gjennom at dei ikkje har eintydige og klare svar. “Kva er klokka?” er ikkje eit filosofisk spørsmål, mens spørsmålet: “Kva er tid?” er eit filosofisk spørsmål.

Person omgitt av mange spørsmålstegn. Illustrasjon.

Nedanfor ser du ei rekkje spørsmål. Nokre av dei er filosofiske, andre ikkje. Det er verdt å merke seg at ei rekkje spørsmål av ikkje-filosofisk karakter kan utvikle seg til å bli ein diskusjon der ein rører ved filosofiske tema, så skiljet mellom dei to kategoriane er ikkje absolutt. Diskuter derfor gjerne svara dine med ein medelev.

Læringsressursar

Metodar for samtale og dialog

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter