Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for utforskingChevronRight
  5. Ninian Smarts sju religionsdimensjonarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til Ninian Smarts sju religionsdimensjonar
  • kunne bruke desse dimensjonane i beskrivinga av ulike religionar