Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for utforskingChevronRight
  5. Mytar og lesemåtarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva ein myte er
  • kjenne til skapingsmytar i ulike kulturar og religionar
  • kjenne til ulike lesemåtar og forstå korleis lesemåten pregar forståinga vår av teksten
  • kunne peike på og reflektere over likskapar og forskjellar i nokre skapingsmytar