Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for utforskingChevronRight
  5. IMI-modellenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke IMI-modellen til å samanlikne religionar
  • kunne gjere greie for korleis religionar oppstår og utviklar seg
  • kunne bruke IMI-modellen til å forklare kvifor det oppstår spenning innanfor og mellom religionar