Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Om faget religion og etikkChevronRight
  4. Bli kjend med faget religion og etikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha tenkt gjennom kva du kan frå før om tema som religion, livssyn, etikk og filosofi
  • kjenne til sentrale emne og arbeidsmåtar i faget
  • forstå kvifor faget er eit viktig allmenndannande fag