Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Om faget religion og etikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om faget religion og etikk

Faget religion og etikk er både eit kunnskapsfag og eit haldningsskapande fag. Faget gir deg innsikt i dei stor verdsreligionane, og i sentrale filosofiske og etiske spørsmål. Men føremålet med faget er også å hjelpe deg til å forstå deg sjølv og andre.

Dukke kledd i hvit kjole og kyse med glorie. Foto.
I andre religionar og livssyn møter vi ofte visuelle uttrykk som vi ikkje forstår meininga med. Figuren på dette biletet har ei religiøs tyding. Studer gjerne biletet saman med ein medelev. Kva er det vi ser på biletet? Nysgjerrigheit er ei viktig drivkraft i møte med det vi ikkje forstår. Nedst på sida finn de "fasiten".

Vi som bur i Noreg har ulike oppfatningar om religiøse, filosofiske og etiske problemstillingar. Skal vi kunne leve fredelig saman side om side må vi møte kvarandre med toleranse. Gjennom dialog med andre får du innsikt i kva dei tenkjer om dej store, eksistensielle spørsmåla. Samstundes blir du utfordra til å tenkje gjennom kva som er viktig for deg.

Dette emnet hjelper deg til å få oversikt over faget og korleis du kan jobbe med det. Du får også nokre nyttige tips til munnleg eksamen.

Biletforklaring les meir

På biletet ser du ei dukke som framstillr jomfru Maria som barn. Rundt hovudet har ho ein glorie. I den katolske kyrkja er dette eit symbol på at ho er ein helgen, ein heilag person. I den katolske kyrkja finn vi ofte framstillingar av den heilage jomfrua, eller madonna. Denne madonna-figuren kan du sjå i Saint Francois-Xavier-kapellet i Coloane. Kor ligg dette kapellet, og kva er historia bak det?

Læringsressursar

Om faget religion og etikk