Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Kva er etikk?ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva etikk er
  • kunne forklare og bruke sentrale etiske omgrep
  • kunne ha saklege diskusjonar om etiske problemstillingar