Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Treng vi etikk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Treng vi etikk?

Treng vi å vite noko om etikk i eit moderne samfunn? Reflekter over dette spørsmålet etter å ha sett videoen med Melsom og Moen.

Skriv eit refleksjonsnotat der du diskuterer kvifor det kan vere viktig å lære om etikk og diskutere ulike etiske spørsmål. Ta gjerne utgangspunkt i eitt eller fleire konkrete moralske spørsmål.

Læringsressursar

Etiske omgrep og modellar