Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Etiske teoriarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike etiske teoriar
  • vite kva eit etisk dilemma er
  • kunne bruke etiske omgrep og teoriar i samtalar om etiske problem og dilemma