Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • kunne beskrive sentrale kjenneteikn på konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk
  • kunne bruke konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk til å diskutere aktuelle etiske problemstillingar
  • kunne diskutere styrkar og svakheiter ved konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk som etiske modellar.