Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Det perfekte samfunnetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike utfordringar vi står overfor i dag når det gjeld individet sitt forhold til samfunnet
  • kunne reflektere over kva slags ansvar den enkelte av oss har for å skape eit godt samfunn
  • kunne gjennomføre ein samtale med andre om jakta på det ideelle samfunn.