Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Utopi eller dystopi?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utopi eller dystopi?

Svar på oppgåvene individuelt, og diskuter svara i klassen.

To veiskilt med påskrift "Realism" og "Idealism". Det første peker mot venstre, det andre opp mot himmelen. Foto.
  1. Ifølgje ei undersøkjing utført av Kirkens Nødhjelp i 2017, trur 80 % av norske ungdommar mellom 19 og 29 år at verda ikkje vil vere ein betre stad å leve i om ti år. Kvifor trur de at så mange ungdommar har eit negativt syn på framtida?
  2. Hvis de tenkjer på dagens filmar, bøker og TV-seriar, er det flest utopiar eller dystopiar? Kvifor er det slik, trur du?
  3. Diskuter om vi treng fleire utopiar eller dystopiar, eller om vi klarar oss best utan. Prøv å finne argument både for og mot.

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter