Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Filosof Henrik Syse om det perfekte samfunnetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Filosof Henrik Syse om det perfekte samfunnet

Sjå filmen, og jobb med oppgåvene nedanfor.

Når du har sett intervjuet, kan du klikke på lenka nedanfor for å få fram oppgåvene du skal jobbe med.

Klikk her når du har sett intervjuet!

Refleksjonsoppgåve

Undersøk kva for politisk parti Henrik Syse støttar. Trur du det er ein samanheng mellom Syse sitt politiske syn og synet hans på politiske utopiar? Grunngi svaret ditt.

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar