Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Frå sortering til design av babyar?ChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Genteknologi gir oss moglegheita til å modifisere og designe liv med dei eigenskapane vi ønskjer oss. Er vi på veg mot eit sorteringssamfunn?

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til nokre etiske utfordringar knytte til abort og genmodifisering
  • forstå kvifor dette er viktige samfunnsetiske spørsmål
  • kunne reflektere over etiske utfordringar knytte til sortering og design av menneske på fagleg grunnlag