Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Mennesket og naturenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha innsikt i ulike tankar om mennesket si rolle i naturen
  • kunne reflektere over mennesket sitt særskilte ansvar for berekraftig utvikling
  • kunne gjennomføre ein fagleg samtale om bevaring av naturen som ei etisk utfordring i vår tid