Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Kor stort er det økologiske fotavtrykket ditt?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Kor stort er det økologiske fotavtrykket ditt?

Ei oppgåve der du kan teste det økologiske fotavtrykket ditt og setje deg mål for framtida.

Avtrykk av naken fot i sand. Foto.

Ta klimatesten

Ta klimakalkulatortesten: Finn ditt klimaavtrykk

  • Kor mykje forureinar du?

Testen kan ikkje blir sett på som ei heilt nøyaktig utrekning av kor mykje du forureinar, for det er ein del andre faktorar som spelar inn. Shopping og høgt forbruk er for eksempel ikkje med her. Men testen kan gi deg ein peikepinn.

Lag deg så tre konkrete mål for endring av eigen livsstil. Måla treng ikkje å vere så store og gjennomgripande, det er viktigare at dei er realistiske. Treng du tips, kan du sjekke denne lenkja: Økologisk fotavtrykk

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar