Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske problemstillingarChevronRight
  5. Det gode livetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til nokre ulike perspektiv på kva som kan kjenneteikne det gode livet
  • forstå ulike måtar å oppleve livsmeistring på
  • kunne reflektere over kva du sjølv legg i det gode livet